Certified Cloud Security Professional

Met het succes van allerhande Cloud oplossingen, krijgen ook de bezwaren rondom de beveiliging van vertrouwelijke informatie steeds meer aandacht. Enerzijds zijn er organisaties die zich hiervan onvoldoende bewust zijn met mogelijke compliance problemen (bijvoorbeeld op het gebied van privacy) tot gevolg. Andere organisaties kiezen de meest veilige weg en ontlopen daarmee soms onnodig praktische- of economisch aantrekkelijke oplossingen. CCSP (Certified Cloud Security Professional) is de nieuwe standaard in Cloud Security certificering van (ISC)2 en de Cloud Security Alliance. Verspreid over zes domeinen worden onderwerpen als cloud architectuur, de impact op risk management, business continuity, identity management en legal / compliance behandeld. Belangrijke onderwerpen als cloud omgevingen in IT (Security) Audits en het opdoen van hands-on ervaring in Cloud Security implementaties blijven in CCSP echter onderbelicht. Deze aanvullende kennis wordt aangereikt zodat u deze enerzijds kunt gebruiken om een cloud omgeving zelf te auditen of voorbereid te zijn op een externe audit en anderzijds om (door middel van hands-on labs) beter te begrijpen hoe u Cloud Security op
Voor wie

Security professionals, IT (Security) Auditors, Virtualisatie- of Cloud beheerders, Risk Managers en ieder ander die betrokken is bij de beveiliging of implementatie van cloud oplossingen


Programma

In de CCSP / CSAC training zult u ondermeer:
Cloud Security en risico’s vanuit verschillende oogpunten leren bekijken en begrijpen;
De benodigde security controls in cloud omgevingen beoordelen en implementeren die vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid verzekeren;
Hands-on ervaring opdoen in een Cloud Security implementatie met behulp van daarvoor in de markt veel gebruikte producten;
Leren welke onderdelen van een cloud omgeving geaudit worden en hoe dit proces verloopt;
Methoden leren gebruiken om een Cloud omgeving effectief mee te nemen in een IT (Security) Audit;
Ontdekken hoe in de Cloud om te gaan met compliance en assurance;
Risk assessments leren uitvoeren op aanwezige en potentiële Cloud omgevingen;
Service Level Agreements (SLA) for Cloud omgevingen leren ontwerpen;
Worden voorbereid op het CCSP examen van (ISC)2

Domeinen CCSP
1. Architectural Concepts & Design Requirements
2. Cloud Data Security
3. Cloud Platform & Infrastructure Security
4. Cloud Application Security
5. Operations
6. Legal & Compliance


Voorkennis

Voor het succesvol volgen van deze training adviseren we in elk geval twee jaar ervaring op het gebied van technische IT beveiliging waarin je minimaal basiskennis hebt opgedaan van beveiligingsmogelijkheden als firewalls, intrusion prevention systems, and VPNs (virtual private networks).


Examen

Examen voucher zelfstandig te koop bij ISC2