Certified Information Privacy Technologist

In tegenstelling tot de meer juridische CIPP/E training waar we het 'wat en waarom' van privacy behandelen, gaat CIPT over het 'hoe' van privacy, specifiek in relatie tot IT en techniek met alle specifieke issues daaromtrent. CIPT is de enige internationaal erkende certificering in z'n soort met als doel organisaties aan te leren hoe zij data privacy kunnen garanderen tijdens alle fasen van een IT product en -service lifecycle. De training gaat bijvoorbeeld in op de implementatie van privacy in (het ontwerp van) IT oplossingen. Daarnaast komen de privacy consequenties van bijvoorbeeld Internet of Things, data verzameling of -classificatie en best practices daarin uitgebreid aan bod. Tot voor kort was het slechts mogelijk een CIPT training te volgen op jaarlijkse IAPP congressen, TSTC verzorgt deze training als eerste opleider volgens een open-rooster. Naast meer flexibiliteit zijn uw belangrijkste voordelen een kleinere groepsgrootte met meer ruimte voor interactie en de garantie op een Nederlandstalige trainer die kennis heeft van de lokale Nederlandse privacy situatie zoals de Wbp. Na de training is het optioneel mogelijk examen te doen en de bijbehorende CIPT t
Voor wie

Privacy Officers, Privacy Consultants, Privacy Specialisten, Software ontwikkelaars, Data managers, IT managers, Systeemontwikkelaars, Auditors, IT Security specialisten


Programma

Understanding the need for privacy in the IT environment Privacy Operation Lifecycle
Core Privacy Concepts
Privacy Considerations in the Information Life Cycle
Privacy in Systems and Applications
Privacy Techniques
Online Privacy Issues
Technologies with Privacy Considerations


Voorkennis


Examen