CyberSecurity First Responder (CFR): Threat Detection and Response

Deze 5-daagse training CyberSecurity First Responder: Threat Detection & Response behandelt met behulp van uitdagende hands-on labs de defensieve en offensieve verantwoordelijkheden van een Security Operations Center (SOC). Denk aan het: Risk-based inrichten en beveiligen van een netwerk, de daarop aanwezige systemen en bedrijfsprocessen (netwerkbeveiliging), Analyseren van nieuwe bedreigingen en daarop kunnen schakelen, Tijdig kunnen ontdekken van hackaanvallen (monitoring), Adequaat kunnen reageren op incidenten zodat de aanval snel stopt en zo min mogelijk schade veroorzaakt (Incident Handling and Response), Onderzoeken hoe een incident heeft plaatsgevonden en welke data eventueel kan worden terug gehaald (Forensics) Met deze kennis ben je, bij voorkeur in samenwerking met collega's, in staat om binnen een organisatie te functioneren als de 'first line of response' tegen cyberaanvallen. Uniek is de holistische benadering waarin je met behulp van zowel theorie als hands-on labs wordt voorbereid op het analyseren van bedreigingen, het daarop beveiligen van netwerken, het omgaan met incidenten en het gebruik van andere belangrijke security vaardigheden. Wat kan ik n
Voor wie

Deze training is ontwikkeld voor (IT) Security professionals die zich bezighouden met het ontwikkelen, beheren, managen en handhaven van security functies of -beleid voor systemen en netwerken. Te denken valt aan leden van een SOC (Security Operations Center) of professionals met vergelijkbare werkzaamheden.


Programma

1. Assessing Information Security Risk
2. Analyzing the Threat Landscape
3. Analyzing Reconnaissance Threats to Computing and Network Environments
4. Analyzing Attacks on Computing and Network Environments
5. Analyzing Post-Attack Techniques
6. Evaluating the Organization’s Security Posture
7. Collecting Cybersecurity Intelligence
8. Analyzing Log Data
9. Performing Active Asset and Network Analysis
10. Responding to Cybersecurity Incidents
11. Investigating Cybersecurity Incidents


Voorkennis

Voor het succesvol volgen van deze training adviseren we in elk geval twee jaar ervaring op het gebied van technische IT beveiliging waarin je minimaal basiskennis hebt opgedaan van beveiligingsmogelijkheden als firewalls, intrusion prevention systems, and VPNs (virtual private networks).


Examen

CFR-210 examen is inbegrepen bij deze training